Araştırma

I. Uluslararası Projeler  

a) Dünya Sağlık Örgütü “Erken Çocukluk Döneminde Gelişim İçin Bakım” Projesi

Ocak 2003’te Dünya Sağlık Örgütü Gelişim için Bakım (IMCI-Care for Development) programının yararlılığını değerlendirmek üzere Dünya Sağlık Örgütüne proje verilmiş, Kasım 2003’te bu proje kabul edilmiştir.  Bu proje Dünya Sağlık Örgütünün erken çocukluk dönemi gelişimi ile ilgili olarak günümüzde geliştirmiş olduğu tek sağlık çalışanı eğitim paketinin anneler ve çocuklar üzerindeki etkisini, yararlılığını değerlendirmek amaçlanmıştır. Proje tamamlanmıştır ve sonuçları raporlanmıştır.

b) National Institute of Health (NIH) “Çocuk Gelişiminin Desteklenmesi Yale-Ankara işbirliği” projesi 

Mart 2003’te ise National Institute of Health (NIH)’e proje verilmiştir. Bu proje bir araştırma geliştirme ve işbirliği projesi olup Ankara Üniversitesi ve Yale Üniversitesi işbirliğini sağlamayı ve Gelişimsel Pediatri alanında üniversitemizde bir araştırma merkezi geliştirmeyi planlamaktadır. Proje temel araştırmacısı Prof .Dr. İlgi Ertem’dir. Proje Ekim 2003 NIH tarafından kabul edilmiştir. Yale Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Araştırma Merkezi (Child Study Center) ve Epidemioloji bölümlerinden öğretim üyeleri ülkemizde Gelişimsel Pediatri alanında geniş çaplı üç farklı projenin yürütülmesi için katkıda bulunmuşlardır. Bu proje kapsamında yapılan araştırmalarda:

1.Ülkemizde bebeklik ve erken çocukluk döneminde çocukların gelişimini desteklemek için ailelerin bilgi gereksinimleri saptanmıştır.

2.Ülkemizde bebeklik ve erken çocukluk döneminde gelişimin destekleyebilmek için hekim ve diğer sağlık çalışanlarının bilgi gereksinimi saptanmıştır.

3.Gelişimsel sorunları olan ve özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine yönlendirilen 0-3 yaşındaki çocukların aldıkları hizmetlerin içeriği, niteliği ve niceliği, aile merkezli hizmetler olup olmadıkları ve hizmetlere ulaşmadaki engeller belirlenmiştir.

c) National Institute of Health (NIH) “Gelişimi İzleme ve Destekleme Rehberi’nin Uluslar arası Standardizasyonu” Projesi

Prof. Dr. İlgi Ertem, bütçesi Amerika Birleşik Devletleri National Institute of Health (NIH)’ten karşılanan beş yıllık “Gelişimi İzleme ve Destekleme Rehberi’nin Uluslararası Standardizasyonu” adlı (1 R01 HD057834-01A2) üç ayrı fazdan oluşan uluslararası bir proje yürütmektedir. Bu projede, 0-3 yaş arasındaki çocukların bilişsel, dil, hareket, duygusal, sosyal gelişimlerinin izlenmesi ve desteklenmesini sağlayan ve ülkemizde standardizasyon, geçerlilik ve uygulanabilirlik araştırmaları yapılmış olan Gelişimi İzleme ve Destekleme Rehberi, uluslararası düzeyde kullanılabilen bir yöntem olarak geliştirilmektedir. Araştırma Türkiye, Hindistan, Güney Afrika ve Arjantin olmak üzere dört ülkede yürümektedir.  Araştırma, 2011 tarihinde başlamıştır.

II. Ulusal Projeler

a) UNICEF ve Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ile yapılan “Erken Çocukluk Döneminde Gelişimin Sağlık Hizmeti İçinde Desteklenmesi” projesinde sağlık çalışanları için kitap, yansı ve video görüntülerini içeren 5 günlük etkileşimli ve uygulamalı bir paket eğitim programı geliştirilmiş bu program pilot illerde uygulanmıştır.

b) Türkiye’de Gelişimsel Pediatri Üniteleri Projesi: Ankara Üniversitesi, T.C. Sağlık Bakanlığı ve UNICEF işbirliği ile 2009’da başlatılmıştır. Ankara, İstanbul ve İzmir’den toplam dört büyük devlet eğitim ve araştırma hastanesinden ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinden (GATA) deneyimli çocuk hekimleri ve birlikte gelişimsel pediatri çekirdek ekiplerini oluşturacak olan çocuk gelişimciler Ankara Üniversitesi Gelişimsel Pediatri Bilim Dalı’na Eylül 2009-Mayıs 2010 tarihleri arasında gelerek formal eğitim almışlardır. Bu formal eğitim teorik ve pratik bölümlerden oluşmuş, toplam 120 saat sürmüştür. Formal eğitimleri tamamlanan çekirdek ekiplerin çoğu kurumlarına geri dönerek gelişimsel pediatri ünitelerini kurmuşlardır.

c) UNICEF Türkiye, Gelişimsel Pediatri Üniteleri Projesinin Üçüncü Yıl Değerlendirmesi Araştırması, 2012 yılında yapılmıştır.

d) UNICEF Türkiye-Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile “Çocuklar için Özel Gereksinim Raporuna Geçiş” Araştırması 2012 yılında başlamıştır.

III. Klinik Araştırmalar ve Çalışma Alanları 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Gelişimsel Pediatri Bilim Dalı’nda ülkemizde sağlık sistemi içinde bebeklik ve erken çocukluk dönemindeki gelişimi desteklemek konusunda etkili olabilecek araştırma projelerinin yapılmasına öncelik verilmektedir. Gereksinim belirleme, araç ve yöntem geliştirme, program değerlendirme, hizmet sunumunu denetlemeye yönelik araştırmalar temel alınmaktadır. Anabilim dalımız Yenidoğan, Nöroloji, Endokrinoloji bilim dalları, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı ile birlikte gelişim açısından riskleri olan çocuklar ile ilgili araştırmalar yürütülmektedir.

EĞİTİM-ARAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ 

Önlisans, Lisans ve Lisansüstü dersler

Tıp Fakültesi Dersleri

Dönem 5. Gelişimin izlenmesi ve desteklenmesi

Dönem 5. Gelişimsel Sorunu olan çocukların hizmetlere yönlendirilmesi

Asistan dersi: Gelişimsel izleme, destekleme ve gelişimsel sorunlara yaklaşım

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Gelişimsel Pediatri Yüksek Lisans Programı

Gelişimsel Pediatriye giriş                                  (1 kredi)

Gelişimi Gözleme Teknikleri                                (1 kredi)

Gelişimsel İzlem Teknikleri                                  (1 kredi)

Gelişimsel Deperlendirme Teknikleri                     (2 kredi)

Gelişimsel Değerlendirme Uygulamaları                (2 kredi)

Gelişimsel Pediatride Program Geliştirme              (1 kredi)

Pediatride Gelişimsel Sorunlar ve Sağaltımları        (2 kredi)

Gelişimsel Pediatride Destek ve Tedavi Yöntemleri (2 kredi)

Erken Destek Sağaltım Uygulamaları                    (1 kredi)

Erken Destek Programı Uygulamaları                   (1 kredi)

Sonuçlandırılmış tez yönetimi  

Tıpta uzmanlık tezi

Dr. Sonay İncesoy

Dr. Nilüfer Galip

Yüksek lisans tezleri

Uz. Dr. Gülsüm Atay

Uz. Dr. Bahar Emine Bingöler

Uz. Dr. Derya Gümüş Doğan

Uz. Dr. Özlem Ünal

Uz. Dr. Zeynep Eras

Kongre Başkanlığı

Uluslararası katılımlı 1. Ulusal Gelişimsel Pediatri Kongresi Başkanlığı 7-9 Nisan 2011

Prof.Dr.İlgi Ertem yayın Listesi için tıklayınız
Yrd.Drç.Dr.Bahar Bingöler Pekici Yayın Listesi için tıklayınız